Forma prac/ Artworks form

Wyzwania nie-kartkowe są miejscem, gdzie chcemy bawić się w inne formy scrapbookingowe niż kartki. Na początek - co uznajemy za kartkę?

Kartką jest praca z ozdobionym frontem (a czasem i środkiem), otwierana, z miejscem na życzenia lub dedykację wewnątrz. Za kartkę uznajemy także prace w formie schodkowej i sztalugowej oraz kopertówki.

Exploding box - nie jest kartką.

Inne formy scrapbookingowe, dla których powstał ten blog:
 • LO (scrap, layout), 
 • art journal, 
 • blejtram, smash, 
 • tag,
 •  ATC, 
 • calineczki/inchies, 
 • ramka na zdjęcie, 
 • project life, 
 • album (minialbum, leporello etc.),
 • notes/przepiśnik, 
 • altered art,
 • inne formy, nie będące kartką.Wyzwania nie-kartkowe (Non-card challenges) it’s a place where we want to create all scrapbooking forms apart from cards. So let’s start with definition - what is considered as a card?

A card is a project with a decorated front (and sometimes also inside). It should be opened and have some place for wishes or dedication inside. Side step cards, easel cards and envelope cards are also considered as cards.


Exploding box is not a card.


Other scrapbooking forms for which the blog was established are

 • LO (layout), 
 • art journal, 
 • canvas, 
 • smash, tag, 
 • ATC, inchies, 
 • photo frames,
 •  project life, 
 • album (min album, leporello,etc.),
 •  notebook/ cookbook, 
 • altered art,
 • everything else that is not a card.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz